انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران
نخستین نهاد رسمی ساواته در ایران

 

 

              

            إن الله لا يُحبُ الكَاذبينَ و لْمُنَافِقُون     

همانا خداوند دروغگويان و رياكاران را دوست ندارد.

 

 

اختصاصی انجمن ساواته (بوكس فرانسوی) ايران


(نظر به درخواست های مكرر خانواده ساواته به ويژه مربيان و قهرمانان ساواته كشور)

 

سند متقن ديگر در تاريخ پنجاه ساله ساواته و تاريخچه هشت ساله انجمن ساواته ايران،

ثبت شده به شماره: ۱۵۵۵/۱۳۰، مورخه:۶/۴/۱۳۸۷ 

در

 فدراسيون كاراته جمهوری اسلامی ايران:

 

 

سندی ديگر از تاريخچه انجمن ساواته(بوكس فرانسوی) ايران

 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب گاه متعلق به انجمن ساواته ایران است.