انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران
نخستین نهاد رسمی ساواته در ایران

گفت و گوی مهندس مهدی قاسمی، سخنگوی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران با خبرگزاری فارس

مهندس مهدی قاسمی سخن گوی اتحادیه متخصصان رزمی و دبیر انجمن ساواته ایران  پس از برگزاری اولین مجمع عمومی ساواته ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت : این انتخابات بر اساس سیاست اتحادیه متخصصان مبنی بر حضور مدیران فنی و کارآمد در ورزش های رزمی کاملا آزاد و با رای مستقیم ساواته کاران کشور که صاحبان حقیقی این ورزش هستند برگزار گردید.

دبیر کل انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران در مورد فعالیت های آینده ساواته در کشور اظهار داشت: انتخاب رؤسای کمیته ها و انجمن های استان ها از اولویت برنامه هاست. ضمن این که طی نشستی که پس از برگزاری مجمع با مسؤلان ارشد اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی و کنفدراسیون ساواته آسیا داشتیم ٬ مقرر گردید به منظور توسعه این هنر رزمی ٬ ردیف بودجه معینی از سوی اتحادیه در بعد داخلی و کنفدراسیون  آسیا یی در بعد بین المللی برای انجمن ساواته ایران مشخص شود.عضو هیات مدیره انجمن ساواته افزود : پس از حضور چهل ساله و فعالیت مجدد این ورزش طی سه سال اخیر در ایران ٬ انجمن در یک ماه گذشته ٬ نخستین دوره رقابت های ساواته قهرمانی را در کشور در دو استایل ساواته (آسوت) و (کامبت) برگزار کرده است که در صورت حمایت بیشتر شاهد شکوفایی ساواته در ایران خواهیم بود. 

 منبع: خبرگزاری فارس، سرویس ورزشی - رزمی، یک شنبه 22/06/88

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب گاه متعلق به انجمن ساواته ایران است.